preloader

Kuopio

Finland

Partner in HOOP

Savonia University of Applied Sciences is one of the largest and most versatile Universities of Applied Sciences in Finland.

Eu_flag

Circular economy in Kuopio

Kuopio is an Eastern Finnish city in the middle of the most beautiful Lake Finland. The area of the city of Kuopio has about 120,000 inhabitants and the area of North Savo has about 250,000 inhabitants. Jätekukko Ltd is responsible for regional waste management, which collects both mixed waste and biowaste. Mixed waste is used for heat production, separately collected biowaste goes to biogas production for Gasum Oy. Jätekukko Ldt’s operations began in 2001, separate collection of Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) has been in operation since 2003. Today, almost all collected waste fractions end up either in energy production, biogas production or are recycled for reuse.

021-finland

Kiertotalous Kuopiossa

Kuopion on Itä-Suomalainen kaupunki keskellä kauneinta JärviSuomea. Kuopion kaupungin alueella asuu n. 120 000 asukasta ja Pohjois-Savon alueella n. 250 000 asukasta. Alueellisesta jätehuollosta vastaa Jätekukko Oy, joka kerää sekä sekajätteen että biojätteen. Sekajäte käytetään lämmöntuotantoon, erilliskerätty biojäte menee biokaasuntuotantoon Gasum Oy:lle. Jätekukko Oy:n toiminta alkoi v. 2001, biojätteen erilliskeräys on ollut toiminnassa v. 2003. Nykyisin lähes kaikki kerätyt jätejakeet päätyvät joko energiantuotantoon, biokaasuntuotantoon tai kierrätetään uusiokäyttöön.

Facing similar challenges in your region? Join our network to exchange solutions.

Ambition in HOOP

The main challenge in Kuopio is to separate bio-waste from mixed waste. Wet Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) reduces the calorific value of mixed waste, lowers incineration efficiency and causes problems in waste storage and transportation. The challenge is therefore to improve the efficiency of separate collection of OFMSW. In HOOP, Kuopio also aims to boost the circular economy through citizen engagement: finding new ways to engage citizens to improve OFMSW collection.

Kunnianhimo projektissa

Haasteena on osan biojätteestä päätyminen sekajätteen joukkoon. Märkä biojäte heikentää sekajätteen polttoarvoa, laskee polton hyötysuhdetta ja aiheuttaa ongelmia jätteen varastoinnissa ja kuljetuksessa. Haasteena on biojätteen erilliskeräyksen tehokkuuden vahvistaminen. Kuntalaisten kytkeminen kiertotalouden edistämiseen: Miten kannustamme ihmisiä lajittelemaan biojätteet nykyistä paremmin.

Kuopiossa ja haluatko osallistua?

Boats in the marina in Kuopio, Finland – Vicente Serra

Fruit and vegetables stall in Kuopio, Finland – Vicente Serra.

Harvest festival food markets in Kuopio, Finland – Vicente Serra.

Photo Galleries

Kuopio in numbers

60,000 tonnes

Amount of OFMSW generated per year

2004

First year of separate collection of OFMSW from households

-9,4 degrees

average temperature of the coldest month (February)

€5,000,000

Investment commitment in HOOP

Other Lighthouse Cities & Regions

Latest news

The HOOP Tales: Discover the biocircular journeys of our lighthouse cities and regions

Through the provision of Project Development Assistance (PDA), the HOOP project has supported 8 lighthouse cities and regions…

Next Event

HOOP Lunch Talks Season 3: Murcia´s Circular Economy StrategyHOOP Lunch Talks Season 3 :

27 June 2024

It is crucial to know the roadmap for our urban biowaste, for that, Murcia started a process of...

Bergen region, Norway

Albano Laziale, Italy

Western Macedonia, Greece

Murcia, Spain

Almere, the Netherlands