preloader

Bergen

Norway
Logo Bir

Partner in HOOP

BIR is Norway’s second largest waste management company and is responsible for waste handling from 356,000 inhabitants in the municipalities owning BIR.

european-union

Circular economy in Bergen

Bergen is a world heritage city nestled between seven mountains in Western Norway. The waste management company BIR is responsible for waste handling in Bergen and its six surrounding municipalities, serving over 350,000 inhabitants. BIR has been collecting commercial food waste separately since the 1970s, and is now beginning food waste collection from households. Currently, biowaste is converted into compost and biogas outside the Bergen region, but BIR aims for local utilisation. Due to the lack of agricultural land in the surrounding region, offloading digestate localy is a challenge. To overcome this, BIR is looking for alternative, innovative solutions to process OFMSW.

046-norway

Håndtering av bioavfall i Bergensregionen

Bergen er en verdensarvby som ligger mellom syv fjell på Vestlandet. Renovasjonsselskapet BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen i Bergen og seks omkringliggende kommuner, med til sammen over 350 000 innbyggere. BIR har hatt separat utsortering av matavfall fra næringsvirksomheter siden 70-tallet, og starter nå separat innsamling av matavfall fra husholdningene. Foreløpig behandles bioavfallet ved komposterings- eller biogassanlegg utenfor Bergensregionen, men BIR har et mål om lokal utnyttelse av disse ressursene. Manglende spredningsareal for biorest lokalt er en utfordring. BIR ser derfor etter andre innovative løsninger for å prosessere og behandle biologisk avfall, spesielt matavfall.

Facing similar challenges in your region? Join our network to exchange solutions.

Discover

Ambition in HOOP

In line with their corporate strategy based on circular economy, BIR’s vision is to upcycle food waste into new food for local utilisation. BIR Bedrift are already working with startup companies to test the processing of food resources from the commercial market into feed for insects and micro algae. The aim is that insects and algae products, containing high-quality protein and omega 3, can be used as feed for salmon. BIR is also planning a bio park, where start-ups can exchange and develop knowledge and make an industrial symbiosis with biological waste fractions and residues. Within the HOOP project, BIR aims to foster structured development and investments in these and other circular bioeconomy initiatives.

Ambisjon i HOOP

I samsvar med konsernstrategien som baserer seg på sirkulærøkonomi, har BIR en visjon om å oppsirkulere matavfall til ny mat gjennom lokal utnyttelse. BIR Bedrift samarbeider allerede med oppstartsselskaper for å teste prossesering av matressurs fra bedriftsmarkedet til fôr for insekter og mikroalger. Målet er at insekt- og algeprodukter, som inneholder høyverdig protein og omega 3, kan brukes som fôr til laks. BIR planlegger også en biopark hvor oppstartsselskaper kan utveksle og utvikle kunnskap og danne en industriellsymbiose med biologiske avfallsfraksjoner og rester. I HOOP prosjektet har BIR et mål om å fremme strukturert utvikling og investering i disse og andre sirkulære bioøkonomiske initiativer.

I Bergensregionen og vil engasjere deg?

Waste collection by BIR in Bergen, Norway – BIR.

Separately collected food waste in Bergen, Norway – BIR.

Manually sorting organic waste in Bergen, Norway – BIR.

Photo Galleries

Bergen in numbers

15,100 tonnes

Estimated amount of household food waste per year

1977

Year that BIR began separate collection of commercial food waste

€3 million

Investment committed in the HOOP project

More than 200

Days of rain per year in Bergen!

Other Lighthouse Cities & Regions

Latest news

HOOP Lunch Talks: Fostering the urban circular bioeconomy across Europe

HOOP is bringing the urban circular bioeconomy closer to European cities and regions through its Lunch Talks. These…

Next Event

HOOP Lunch Talks - Episode III: The investor perspective of urban circular bioeconomy projects

26 May 2022

HOOP hosts monthly 30 minutes exchanges about the urban circular bioeconomy, involving an expert from the HOOP team...